Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

BBRs kodelister

Som følge af idriftsættelsen af BBR 1.8, er BBRs kodelister blevet opdateret. Se listerne nedenfor.


  • E - Andet (bl.a. institutioner og erhverv)
  • 1 - Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)
  • 2 - Blandet erhverv og bolig med eget køkken
  • 3 - Enkeltværelse (boligenhed med fast kogeinstallation, fælles køkken eller intet køkken).
  • 4 - Fællesbolig eller fælleshusholdning
  • 5 - Sommer-/fritidsbolig