Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

BBRs kodelister

Som følge af idriftsættelsen af BBR 1.8, er BBRs kodelister blevet opdateret. Se listerne nedenfor.


  • 1 - Carportareal er målt efter tagflade
  • 2 - Carportarealet er målt ½ meter inde på åbne sider