Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

BBRs kodelister

Som følge af idriftsættelsen af BBR 1.8, er BBRs kodelister blevet opdateret. Se listerne nedenfor.


  • C - Adgang til badeværelse
  • D - Hverken badeværelse eller adgang til badeværelse
  • V - Badeværelser i enheden