Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

BBRs kodelister

Som følge af idriftsættelsen af BBR 1.8, er BBRs kodelister blevet opdateret. Se listerne nedenfor.


  • 1 - Asbestholdigt ydervægsmateriale
  • 2 - Asbestholdigt tagdækningsmateriale
  • 3 - Asbestholdigt ydervægs- og tagdækningsmateriale