Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

BBRs kodelister

Som følge af idriftsættelsen af BBR 1.8, er BBRs kodelister blevet opdateret. Se listerne nedenfor.


  • 0 - Bygningen har ikke afvigende etager
  • 10 - Bygningen har afvigende etager
  • 11 - Bygningen indeholder hems
  • 12 - Bygningen indeholder dobbelt højt rum
  • 13 - Bygningen indeholder indskudt etage