Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

BBRs kodelister

Som følge af idriftsættelsen af BBR 1.8, er BBRs kodelister blevet opdateret. Se listerne nedenfor.


 • 1 - Fælleskloakeret: spildevand + tag- og overfladevand
 • 2 - Fælleskloakeret: spildevand + delvis tag- og overfladevand
 • 3 - Fælleskloakeret: spildevand
 • 4 - Fælleskloakeret: tag- og overfladevand
 • 5 - Separatkloakeret: spildevand + tag- og overfladevand
 • 6 - Separatkloakeret: spildevand + delvis tag- og overfladevand
 • 7 - Separatkloakeret: spildevand
 • 8 - Separatkloakeret: tag- og overfladevand
 • 9 - Spildevandskloakeret: Spildevand
 • 10 - Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
 • 11 - Afløb til fællesprivat spildevandsanlæg
 • 12 - Afløb til fællesprivat kloakledning med tilslutning til spv. renseanlæg
 • 20 - Afløb til samletank
 • 21 - Afløb til samletank for toiletvand og mek. rensning af øvr. spildevand
 • 29 - Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse
 • 30 - Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke påkrævet)
 • 31 - Mekanisk rensning med privat udledn. dir. til vandløb, sø eller hav
 • 32 - Mekanisk og biologisk rensning (ældre anlæg uden renseklasse)
 • 70 - Udledning uden rensning direkte til vandløb, søer eller havet
 • 75 - Blandet afløbsforhold på ejendommen (er specificeret på bygningen)
 • 80 - Anden type afløb
 • 90 - Ingen udledning
 • 101 - SOP: Minirenseanlæg med direkte udledning
 • 102 - SOP: Minirenseanlæg med udledning til markdræn
 • 103 - SOP: Minirenseanlæg med nedsivning i faskine
 • 104 - SOP: Nedsivning til sivedræn
 • 105 - SOP: Samletank
 • 106 - SOP: Pileanlæg med nedsivning (uden membran)
 • 107 - SOP: Pileanlæg uden udledning (med membran)
 • 108 - SOP: Beplantede filteranlæg med nedsivning i faskine
 • 109 - SOP: Sandfiltre med P-fældning i bundfældningstanken og direkte udledning
 • 110 - SOP: Sandfiltre med P-fældning i bundfældningstanken og udledning til markdræn
 • 190 - SOP: Andet
 • 201 - SO: Biologisk sandfilter med direkte udledning
 • 202 - SO: Biologisk sandfilter med udledning til markdræn
 • 203 - SO: Minirensanlæg med direkte udledning
 • 204 - SO: Minirenseanlæg med udledning til markdræn
 • 205 - SO: Beplantede filteranlæg med direkte udledning
 • 206 - SO: Beplantede filteranlæg med udledning til markdræn
 • 290 - SO: Andet
 • 301 - OP: Minirenseanlæg med direkte udledning
 • 302 - OP: Minirenseanlæg med udledning til markdræn
 • 390 - OP: Andet
 • 401 - O: Rodzoneanlæg med direkte udledning
 • 402 - O: Rodzoneanlæg med udledning til markdræn
 • 403 - O: Minirenseanlæg med direkte udledning
 • 404 - O: Minirenseanlæg med udledning til markdræn
 • 490 - O: Andet
 • 501 - Øvrige renseløsninger: Mekanisk med direkte udledning
 • 502 - Øvrige renseløsninger: Mekanisk med udledning til markdræn
 • 503 - Øvrige renseløsninger: Ældre nedsivningsanlæg med nedsivning til sivebrønd
 • 504 - Øvrige renseløsninger: Udledning til jordoverfladen
 • 505 - Øvrige renseløsninger: Urenset
 • 590 - Øvrige renseløsninger: Andet
 • 601 - Anden type afløb (større end 30 PE med egen udledning)
 • 701 - Intet afløb