Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Hvad er BBR?

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et lovfæstet register, der indeholder oplysninger om bygninger, bolig- og erhvervsenheder, tekniske anlæg samt oplysninger om det faktiske energiforbrug i bygninger. BBR er også et grunddataregister, der indgår i et tæt samspil med de øvrige registre på ejendomsdataområdet.

BBR indeholder blandt andet oplysninger om bygningsarealer, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer m.v. Oplysningerne i BBR skal afspejle de faktiske, fysiske forhold og altså også forhold, der eventuelt ikke er godkendte af myndighederne efter anden lovgivning.

Det er den enkelte ejer, som er ansvarlig for, at BBR er opdateret og retvisende. Forslag til ændringer i BBR indsendes til kommunen. Kommunerne står for den løbende ajourføring af BBR. Ud over indberetninger fra ejerne sker dette især som opfølgning på behandlingen af byggesager i kommunen. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er national myndighed for BBR.

Oplysninger i BBR anvendes til mange forskellige formål i den offentlige og private sektor. Oplysninger fra BBR indgår således som en del af grundlaget for mange sager, beslutninger m.v. med betydning for den enkelte borger, erhvervslivet og den offentlige sektor.

Første version af BBR blev etableret i 1977 - læs mere om BBR´s spændende historie her.