Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Sammenhæng med GeoDanmark

Geokoderen og GeoDanmark

I Geokoderens visning findes GeoDanmarks polygoner, som er nært beslægtede med BBR’s bygninger. Som beskrevet under https://ki.bbr.dk/om-geokodning ønskes det at der opnås en 1-1 relation mellem BBR’s bygninger og GeoDanmarks polygoner. GeoDanmark systemet kræver at brugere oprettes gennem Danmarks Miljøportal (DMP), hvilket derfor også er nødvendigt for at foretage rettelser til GeoDanmark via Geokoderen.

GeoDanmark rettigheder i Danmarks Miljøportal
For at logge ind på www.geokoderen.dk skal ens bruger enten være fødereret gennem en single-sign-on løsning, de fleste kommuner anvender denne løsning. Alternativt skal man have oprettet en særskilt bruger i DMP (se link til vejledning nederst på siden).

For at kunne benytte alle funktioner i geokoderen er det vigtigt, at brugerne har fået tildelt følgende roller:

  • miljoe_geodanmark_attribut
  • miljoe_geodanmark_bygninger
  • miljoe_geodanmark_diverse
  • miljoe_geodanmark_geometri
  • miljoe_geodanmark_godkend
  • miljoe_geodanmark_teknik
  • miljoe_geokoderen_adgang

Er man i tvivl om ens bruger har de rette GeoDK roller kan man selv teste dette ved at logge på: https://administration.miljoeportal.dk/identifyclaimapp/. Start et inkognito vindue i browseren. Copy-paste adressen ind. Kommuner med SSO integration til DMP vil fremgå i drop-down menuen. Vælg kommune. Herefter vil systemet vise hvilke ’claims’ (rettigheder) man har.

For kommuner som ikke har DMP SSO vælges anden organisation og brugernavn og password indtastes.

Sager

GeoDanmark er bygget op omkring et sagskoncept, hvor alle ændringer til objekter samles i en sag. Disse sager tilknyttes én person, og kan flyttes til og af andre brugere i GeoDK systemet. Når man begynder at editere i Geokoderen vil man se at der løbende valideres mod GeoDanmark. Denne funktionalitet er indført for at gøre fejl og blokerende valideringer synlige for brugeren i Geokoderen. Når Geokoderen validerer mod GeoDanmark, oprettes der en sag. Denne sag vil ligge i GeoDanmark indtil Geokoderen lukkes, eller redigeringstilstand forlades (Tryk på Søg). Når en bruger i Geokoderen sender noget til gennemsyn, vil det ligge som en sag der afventer godkendelse.

Gennemsyn:

En godkendelse i Gennemsynsmodulet, fører ikke nødvendigvis til en sagsgodkendelse i GeoDK. Hvis GeoDK-sagen som gennemsynet knytter sig til, indeholder karantænesættende, eller blokerende fejl, vil ændringerne ikke slå igennem før at der et tilrettet, eller givet dispensation i GeoDK. Det anbefales derfor at sagsbehandlere i kommunerne jævnligt ser efter i GeoDK editoren, om der ligger sager som ikke kan godkendes, fordi der mangler dispensationer eller skal rettes fejl. Sagerne vil fremgå af sagslisten (forsiden) ved login i GeoDK editoren. Ud fra sagerne vil det fremgå at hvor mange afvigelser der er på sagerne som skal håndteres


Første login på www.geokoderen.dk

Vi anbefaler at man ved oprettelse benytter funktionen 'Ny standardprofil', som automatisk genererer en geokoder profil med standard rettigheder. Denne profil kan efterfølgende tilrettes i www.geokoderen.dk/administration.

Har man ikke været logget på siden geokoderen v. 3.1., kan man i stedet vælge at knytte ens eksisterende geokoder bruger til ens nye DMP bruger. Her kan man skrive sit gamle brugernavn og password til geokoderen v. 3.1. Derved sikrer man, at indstillinger og lokale rettigheder i geokoderen overføres til ens nye DMP bruger.


Email kvitteringer:

GeoDK sender mange kvitteringsmails. Dette kan godt slås fra, men det skal gøres i GeoDK editoren. Kig i GeoDanmarks vejledning om hvordan man gøre dette (se side 5-9): GeoDK e-mail indstillinger

Vejledning i oprettelse af DMP brugere til geokoderen

Nyoprettelse og DMP tilknytning af brugere i Geokoderen