BBR-tilsyn med kommunerne

SKAT fører tilsyn med kommunernes datakvalitet i BBR.

SKAT har videreført denne opgave fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og før ministeriet fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvorfor nogle af rapporterne har dette logo.

For at få et mere detaljeret overblik over de enkelte kommuners datakvalitet, henvises der til BBR-tilsynsrapporterne for de enkelte kommuner, som løbende bliver publiceret her på siden.