Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

BBR 1.8

Den 1. juni 2017 ophørte muligheden for at ajourføre i BBR 1.7. I stedet blev BBR 1.8 lanceret i juni 2017.

Denne version af BBR er udviklet som en del af Grunddataprogrammet, men på grund af forsinkelser i Grunddataprogrammet, lanceres BBR 1.8 tidligere. Det betyder, at BBR-brugere vil være bedre rustet til at overgå til Grunddataprogrammet og Datafordeleren, fordi der med BBR 1.8 er gjort klar til Grunddataprogrammet.

BBR 1.8 er udviklet således, at strukturen i systemet er genkendeligt. Det betyder, at grund, bygning, teknisk anlæg, opgang, etage og enhed bevares. Brugsenhed og rum forsvinder. Derudover udvides BBR med fordelingsareal og sagsrelaterede data samles i sit eget objekt.

De mest synlige ændringer
  • Indbakken: Forslag til ændringer og nye oprettelser af BBRs data indsamles i Indbakken. Disse indberetninger kommer fra eksterne indberetningssystemer, som f.eks. Ret BBR. I Indbakken behandler kommunernes sagsbehandlere indkomne forslag til ændringer og nye registreringer af BBR-data.

  • Hændelseslog: Når der sker ændringer i andre registre, som har indflydelse på registreringerne i BBR, indsamles disse hændelser i BBRs hændelseslog

  • Versionshistorik: Det er nu muligt at se tidligere versioner af BBRs objekter vedhjælp af en versionsvælger. Det betyder, at det bliver lettere at se, hvilke registreringer der var på en bygning på et givent tidspunkt