Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Om Bygnings- og Boligregisteret

BBR har eksisteret siden 1977 og anvendes i mange forskellige sammenhænge. Læs mere om bl.a. etableringen og ansvars-og rollefordelingen.

Om Bygnings- og Boligregisteret

BBR-loven og bekendtgørelser

Få overblik over BBR-loven og de tilhørende bekendtgørelser.

BBR-loven og bekendtgørelser

BBR-instruksen

BBR-instruksen og tilhørende vejledninger fastsætter retningslinjer for ajourføring af Bygnings- og Boligregistret - læs mere her.

BBR-instruksen

BBR-tilsyn

BBR-tilsyn hjælper til at give et overblik over kvaliteten af oplysningerne i BBR, ligesom de er med til at belyse mulige problemstillinger omkring BBR i kommunerne.

BBR-tilsyn

BBR-meddelelsen

BBR-meddelelsen fungerer som dokumentation for de faktiske fysiske forhold på en ejendom. Den bruges bl.a. i forbindelse med ejendomshandel og belåning.

BBR-meddelelsen